Renässansen, franskklassicismen och upplysningen

Författarna

 

1. Renässansen:

Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)

Don Quijote - Väderkvarnarna

2. Franskklassicismen:

Molière (1622-1673)

Tartuffe

3. Upplysningen:

Carl-Mikael Bellman & Jane Austen

Fredmans epistel No: 81 -"Märk hur vår skugga"

Jane Austens "Stolthet & fördom"

Josephine Kotton

 

Välkommen till litteratur hemsidan.

På den här hemsidan kommer det stå mycket om litteraturhistoria med fokus på perioderna som vi har gått igenom under svenskan; Renässansen, Franskklassicismen och Upplysningen.

 

Josephine Kotton

Renässansen (från sent 1300-tal till början av 1600-tal), Franskklassicismen (1600-1700-talen) och Upplysningen (1700)-talet.

 

Josephine Kotton

 

1. Renässansen

(1300-1600-talen).

  • Cervantes (Don Quijote)

2. Franskklassicismen

(1600-1700-talen)

  • Racine
  • Molière
  • Rabelais (Gargantua)

3.  Upplysningen

(1700-talet)

  • Defoe (Robinson Crusoe)
  • Jonathan Swift (Gullivers resor och "ett anspråkslöst förslag"-satir)
  • Voltaire - Candide
  • Lenngren (några ort till min k.dotter ifall jag hade en, Porträtterna)
  • Bellman (Fredmans epistel No: 81)

 

Josephine Kotton

 

 

Translate This Page

 
 
 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola