Franskklassicismen är ett begrepp för den litteratur som under 1600-talet i Frankrike utvecklades med den antika litteraturen som förebild. Den speglar även Ludvig XIV: s (Kung sol) idealsamhälle, där hovkulturen var viktig. I franskklassicismen så var det förnuft, sanning och natur som gällde, samt klarhet och smak i det poetiska uttrycket.Man tyckte att allt det skrivna skulle vara trovärdigt. Franskklassicismens främsta genre blev dramat. Franskklassicismens litteratur blev väldigt stor i Franskrike, men spred sig så smått till andra länder också. Ett exempel på svenska böcker med det franskklassictiska inflytandet är böcker srkivna av Dalin till Kellgren och Leopold

Under franskklassisismen använde man sig inom tragedin av ”de tre enheterna”: tiden, rummet och handlingens enhet som kommer från det antika grekiska dramat. Antiken hade stort inflytande både under renässansen och franskklassisismen.

En tragedi ansågs ha högre klass och handlade ofta om en person med hög börd som behärskades av ädla känslor. Medan personerna i komedierna var av en lägre börd och framställdes ofta som lite löjliga.

Källa: Janson, Ulf, "Levande texter"

Josephine Kotton

 

Molière som är känd som en av de franskklassiciska författarna använde några av dessa regler som grund till sitt författarskap. Molière levde under slutet av renässansen och början av franskklassisismen. Han skrev sina verk under franskklassisismen men har influenser från båda perioderna. I sin komedi Tartuffe, som senare blivit filmatiserad flertalet gånger kan man t.ex. finna alla de tre enheterna.

Handlingens enhet: dramat skulle ha en tydlig huvudhandling och det skulle inte finnas några sidohandlingar. Dramat skulle även vara verklighetstroget men skulle inte helt baseras på sanning. Precis som under renässansen använde man sig av händelser från det verkliga livet och människan och dess omgivning var huvudämnet för många litterära verk.

Rummets enhet: hela tragedin/komedin skulle utspela sig i ett och samma rum

Tidens enhet: dramat utspelades på en tid som inte fick vara längre än ett dygn.

 

Molière är känd för sina komedier och gjorde narr av aktuella händelser med hjälp av ironi och han hade ofta huvudrollen själv i sina pjäser.  Molière skrev om vanliga människor och händelser och pjäserna var väldigt uppskattade under dåtiden, och är än idag, kanske på grund av detta och sin humoristiska sida som det inte funnits mycket av under medeltiden. Han drev ofta med olika yrkeskategorier, ofta de lite snobbigare, till exempel i Tartuffe där han driver med falska präster och religiöst hyckleri.
När Molière dog vägrade kyrkan att begrava honom eftersom att de inte tyckte om att han drev med för de heliga värdena. 

Tartuffe handlar om en skicklig bedragare som ger folk intrycket av att vara ädel och god och lurar på så sätt till sig pengar. Genom sin charm lurar han sig in i en familj genom fadern som blir lurad av Tartuffe.  Han vinner både hus och dotter.

Madame Pernelle, mor till Orgon övertalar honom att gifta bort sin dotter, Mariane, till Tartuffe istället för till Valére vilket gör Mariane förkrossad. Orgon forsätter låta sig luras av den bedårande Tartuffe och ger snart bort hela sin förmögenhet till honom. Ett gåvobrev skrivs under och strax därefter avslöjas Tartuffes bluff av Almire, Orgons fru, men då är det för sent. Lyckligtvis slutar pjäsen med att Tartuffe arresteras, familjen återfår sin egendom och Mariane får sin älskade Valére.

Slutet i Tartuffe är typiskt för Molières berättelser då de ofta slutade lyckligt.
Molière levde under slutet av renässansen och början av medeltiden, man kan därför påstå att han har influerats av båda epokerna. I Tartuffe framträder humanismen (från renässansen) då alla behandlas av ett lika värde, till och med tjänsteflickan i familjen får uttala sina åsikter och tankar. Berättelsen är också väldigt kärleksfull vilket var typiskt under renässansen.
I Tartuffe använder Molière sig av ett diktspråk då meningarnas ändar ofta rimmar, exempelvis:
”Madame, hon fick tyvärr i förrgår en attack 

av fruktansvärd migrän, som bara högg och stack".

 

Lisa & Olivia

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola